ศุกร์สดใส โชติเวชร่วมใจ แต่งกายผ้าไทย ใส่ใจวัฒนธรรม

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์แต่งกายด้วยผ้าไทยในทุกวันศุกร์ เพื่อรักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยและส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาไทย ดูภาพทั้งหมดที่นี่ คลิ๊ก>>>>>