พิธีบำเพ็ญกุศลเสริมบารมี


r12r11

         งานศิลปวัฒนธรรม คณะะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้รับเชิญจากวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร ให้ดำเนินการจัดเลี้ยงอาหารรับรอง จำนวน 200 ที่ อาหารพระพิธี พร้อมจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติในพิธีบำเพ็ญกุศลเสริมบารมี เพื่อถวายแด่พระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร วรวิหารและมีการสาธิตการร้อยมาลัยดอกไม้สด, การแกะสลักผักผลไม้, ศิลปะการดุนลายแผ่นเงิน-แผ่นทอง, เครื่องหอมไทย ในวันที่ 5-6 มิถุนายน 2557 ณ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร