กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ศุกร์สดใส โชติเวชร่วมใจ แต่งกายผ้าไทย ใส่ใจวัฒนธรรม

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์แต่งกายด้วยผ้าไทยในทุกวันศุกร์ เพื่อรักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยและส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาไทย ดูภาพทั้งหมดที่นี่ คลิ๊ก>>>>>

พิธีบำเพ็ญกุศลเสริมบารมี

         งานศิลปวัฒนธรรม คณะะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้รับเชิญจากวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร ให้ดำเนินการจัดเลี้ยงอาหารรับรอง จำนวน 200 ที่ อาหารพระพิธี พร้อมจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติในพิธีบำเพ็ญกุศลเสริมบารมี เพื่อถวายแด่พระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร วรวิหารและมีการสาธิตการร้อยมาลัยดอกไม้สด, การแกะสลักผักผลไม้, ศิลปะการดุนลายแผ่นเงิน-แผ่นทอง, เครื่องหอมไทย ในวันที่ 5-6 มิถุนายน 2557 ณ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร